29 / 11 / 2015
 
Đề cương trung cấp CNTT
Thứ hai, 11 Tháng 10 2010 09:14
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
MÔN: Tin học
ĐỐI TƯỢNG: Trung cp CNTT (công nhân Tin học bậc 2,3,4,5)
 
STT
NỘI DUNG
TÀI LIỆU TK
GC
 
 
 
 
 
 
 
 
1
I - CẤU TRÚC MÁY TÍNH
 
 
          - Hệ nhị phân, hệ thập phân, hệ thập lục phân
          - Đổi số thập phân ra nhị phân, thập lục phân
          - Biểu diễn số nguyên theo mã nhị phân
- Biểu diễn số thực theo mã nhị phân
 
 
 
[7]
 
2- Các thành phần cơ bản của máy Vi tính
          - Đơn vị vào : bàn phím, chuột, scaner
          - Đơn vị ra : Màn hình (các loại màn hình)
          - Cấu trúc CPU : Vi xử lý, ROM-BIOS, khe và ổ cắm, ổ đĩa
                   + Vi xử lý 32 bit (Cấu trúc chung của Pentium - kể tên các khối)
                   + ổ đĩa cứng : các loại đĩa cứng thông dụng hiện nay, cấu tạo sơ lược, dung lượng đĩa
Nắm vững vai trò chức năng của các linh kiện quan trọng trong cấu trúc máy Vi tính. Phát hiện, sủă chữa những hỏng hóc do lỗi các linh kiện gây ra.
 
 
 
 
[7], [1]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
II - HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS
 
 
  
- Biết Khởi động và thoát khỏi WINDOWS, hiểu ý nghĩa của việc khởi động hệ điều hành WINDOWS
- Tạo SHORTCUT (biểu tượng) cho một trình ứng dụng trên màn hình DESKTOP
- Sử dụng thành thạo Trình WINDOWS EXPLORER để quản lý tập tin : 
       + Tạo thư mục, tạo tệp, hiển thị cấu trúc cây thư mục, lựa chọn đối tượng, di chuyển - sao chép - xoá đối tượng (File hay thư mục) 
       + Hiển thị nội dung chi tiết trên hai cửa sổ: Hiển thị tên tệp hoặc thư mục, hiển thị tên tệp, số byte, hiển thị với biểu tượng lớn, hiển thị với biểu tượng nhỏ xếp hàng ngang .
       + Sắp xếp các tệp và thư mục: theo tên, theo dạng của tệp, theo kích thước, theo ngày cập nhật cuối cùng
       + Sử dụng System Tools: Disk Cleanup, Disk Defragmenter
 
[7], [1] , [4]
 
 
 
 
 
3
III - SOẠN THẢO WINWORD
 
 
1- Sử dụng tốt chương trình soạn thảo WINWORD để soạn một đoạn văn bản tiếng Việt dạng cột, bảng biểu, biết trình bày văn bản. Yêu cầu khi nhập văn bản trong thời gian 1 giờ :
                      1500 từ cho phép lỗi chính tả 2 %
 
 
[7], [1]
 
2 - Sử dụng tốt các biểu tượng trên thanh công cụ: STANDARD, FORMATTING   và DRAWING 
- Sử dụng thành thạo máy in (kim hoặc laser) để in được văn bản.
 
 
 
[7], [1]
 
 
 
 
 
4
IV - BẢNG TÍNH EXCEL
 
 
1- Khái quát chung về EXCEL
       Nắm được các thanh công cụ : STANDARD TOOLBAR , FORMATING TOOLBAR , FORMULABAR , WORKBOOK WINDOW .
 
[7], [1]
 
2- Các khái niệm :
- Di chuyển con trỏ :
          + Ô hiện thời
          + Các phím di chuyển con trỏ
          + Lệnh go to
- Kiểu dữ liệu
          + Kiểu số (number)
          + kiểu chuỗi ( text)
          + Kiểu công thức ( formular )
 
 
 
[7], [1]
 
3 - Sử dụng một số hàm thông dụng
- Hàm   SUM( ), AVERAGE, ROUND, MAX( ), MIN( ), IF( ), AND( ), OR( ), NOT( ), COUNT( ), COUNTIF( ), SUMIF ( ) ,
- Hàm về chuỗi ký tự :
   LEFT ( ), RIGHT( ), MID( ), LEN( ), LOWER( ), UPPER( ), REPLACE( ), REPT( ), SEARCH( ) .
- Hàm số học: ABS ( ), SQRT ( ), Pi ( ), MOD(   ) , 
- Hàm làm tròn số :
            ROUND (   ), EVEN(   ), ODD ,   FLOOR
- Hàm tìm kiếm - tham biến
            VLOOKUP (   ), HLOOKUP ( )
 
 
 
[7], [1]
 
4 - Vẽ biểu đồ :
- Tạo bảng tính , định nghĩa vùng dữ liệu , chọn kiểu đồ thị , chọn kiểu chi tiết cho kiểu vừa chọn , chọn thông số
 
[7], [1]
 
5- In kết quả ra máy in
- Định trang in
- Xem kết quả trước khi in
- In ra giấy
 
[7], [1]
 
 
 
 
 
 
5
V- LẬP TRÌNH BẰNG NGÔN NGỮ PASCAL
 
 
1.Các lệnh của Turbo pascal
-         Các lệnh gán
-         Các thủ tục vào/ ra dữ liệu
              + Thủ tục vào dữ liệu qua bàn phím
              +Thủ tục hiển thị dữ liệu ra màn hình
-         Câu lệnh điều khiển
-         Các câu lệnh lặp
 
 
 
[3]
 
2. Các kiểu dữ liệu mở rộng: kiểu dữ liệu miền con, dữ liệu kiểu mảng, kiểu
          xâu ký tự
 
[3]
 
3. Bản ghi
-         Khái niệm bản ghi, khai báo record
-         Mảng các bản ghi
 
[3]
 
4.Tệp tin
-         Khái niêm
-         Khai báo tệp
              + Khai báo kiểu
              + Khai báo biến tệp
-         Các thao tác trên FILE: mở tệp để ghi dữ liệu, mở tệp để đọc dữ liệu, truy nhập trực tiếp vào tệp, các thủ tục và xử lý tệp.
 
 
 
[3]
 
 
 
 
 
6
VI- ĐIỀU HÀNH MẠNG MÁY TÍNH- CÔNG NGHỆ XDSL
 
 
1. Kiến thức cơ bản
- Khái niệm cơ bản về mạng máy tính, lợi ích của mạng máy tính
- Phân loại mạng máy tính: phân loại theo khoảng cách địa lý, phân loại theo kỹ thuật chuyển mạch
- Topo mạng máy tính (topology) : Bus, Star, Ring
- Các phương pháp truy nhập đường truyền vật lý: CSMA/CD (đa truy nhập sử dụng sóng mang có phát hiện xung đột), Token Bus, Token Ring.
- Các thành phần cơ bản của mạng máy tính
- Hệ điều hành mạng
- Kiến trúc phân tầng và các giao thức mạng
- Mạng cục bộ (LAN): sơ đồ, cáp mạng, bộ tập hợp cáp(HUB), Card mạng (NIC).
           -    Họ xDSL
                     + xDSL là gỡ ? 
                     + Cấu trỳc xDSL
                     + DSLAM
                     + xTU-C xTU-R
                     + Bộ tỏch tớn hiệu
 
 
 
 
 
[6]
 
 
2. Cài đặt Modem xDSL
-  Trình bày các bước cài đặt một số loại modem thông dụng đang dùng trên thị trường hiện nay như: D-Link, Bilion, Modem Router ZYXEL , Modem ADSL Planet, Modem ADSL Router Huawei, Modem Router ADSL Postef ...
-  Xử lý một số sự cố thường gặp liên quan đến lỗi của modem xDSL, các vấn đề liên quan đến truy nhập mạng.
 
[6]
 
 
VII. MẠNG TRUY NHẬP QUANG FTTX
 
 
- Hiểu khái niệm FTTx, các loại hình thuê bao FTTH, FTTB, FTTC
- Cấu trúc cơ bản của mạng cáp quang truy nhập FTTH, FTTB, FTTC
- Công nghệ truy nhập quang FTTx - AON
- Phương án kỹ thuật dịch vụ FTTx: Tổ chức mạng, sơ đồ kết nối, cấu hình tại các L2 Switch.
- Thiết lập dịch vụ truy cập Internet FTTx.
- Thiết lập dịc vụ VPN FTTx
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
VIII- CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT (Dành cho đối tượng CN tin học bậc 5)
 
 
 
1. Giải thuật: Ngôn ngữ diễn đạt giải thuật, thiết kế giải thuật, đánh giá giải thuật, giải thuật đệ qui
[2]
 
2. Cấu trúc mảng
[2]
 
3. Danh sách.
[2]
 
4 Ngăn xếp, hàng đợi
[2]
 
5 Cấu trúc cây
[2]
 
6. Đồ thị
[2]
 
 
 
 
8
IX- BẢO TRÌ VÀ QUẢN LÝ PHÒNG MÁY
 
 
1. Một số tiện ích phần mềm kiểm tra sửa lỗi đĩa
-         Phần mềm NDD,Scandisk, Norton Utilities, Disk Editor, PC check, Recovery …
[5]
 
2. Quản lý hệ thống tin học: Quy định chung về quản lý hệ thống tin học, Virus và cách phòng chống.
[5]
 
Công nhân tin học bậc 5: Cần nắm vững tất cả các nội dung trên và nắm vững cấu trúc chương trình, qui trình vận hành cũng như một số xử lý của chương trình phần mềm đang khai thác. Các chương trình quản lý cho tới nay chủ yếu sử dụng Hệ Quản Trị Cơ sở dữ liệu FOXPRO, công nhân cần biết cập nhật, xử lý, xuất dữ liệu, kiểm tra kết quả, lưu trũ dữ liệu.
 
 
Tài liệu tham khảo
[1]   Bùi Thế Tâm. Tin học cơ sở, NXB     , 2000
[2]   Đinh Mạnh Tường. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Nxb     , 1999
[3] Hoàng Hồng. Lập trình Turbo Pascal, Nxb     ,
[4] Phạm Hoàng Dũng. Làm chủ Windows Server 2003
[5] Vũ Châu Minh, Khoa CNTT trường THBCVT&CNTT MN. Lắp ráp và cài đặt máy tính. Trường THBCVT&CNTTMN,  2010  
[6] Vũ Châu Minh, Khoa CNTT trường THBCVT&CNTT MN. Tài liệu Tin học chuyên ngành kỹ thuật, Trường THBCVT&CNTTMN,  2009
[7] Vũ Châu Minh, Khoa CNTT trường THBCVT&CNTT MN Tin học đại cương,2009
 
 
 
 
                                                                    TRƯỜNG THBCVT & CNTT MIỀN NÚI